Servicii juridice pentru firme

Oferim asistenta pentru rezolvarea aspectelor legale aparute in relatiile cu:
  • Asociatii sau actionarii (verificarea respectarii cerintelor legale in Adunarile Generale, redactarea actelor modificatoare ale statutului societatii, indeplinirea procedurilor de inregistrare a mentiunilor la Registrul Comertului, participarea la sedintele Consiliului de Admnistratie, etc)
  • Partenerii comerciali (protejarea interesului clientului in contractele incheiate cu partenerii de afaceri, intreprinderea demersurilor legale judiciare (proces de fond, executare silita) si extrajudiciare (tranzactii, rascumparari de creante, compensari) pentru recuperarea creantelor comerciale)
  • Autoritatile fiscale (verificarea respectarii legilor privind disciplina financiar-contabila, consultanta manageriala pe probleme fiscale si prezentarea unor scheme de structurare a afacerii pentru minimizarea expunerii fiscale in Romānia).
  • Angajatii (intocmirea de contracte colective de munca, asistarea angajatorului in probleme legate de dreptul muncii -modalitati de angajare speciale pentru cetatenii straini, motivarea legala a concedierilor de personal, etc.).
  • Finantari (intocmirea de planuri de afaceri, intocmirea ori supervizarea documentelor necesare pentru participarea la licitatii, verificarea contractelor de imprumut din perspectiva clientului).
PACHET SPECIAL DE SERVICII PENTRU FIRME MICI SI MIJLOCII
TARIF UNIC LUNAR MINIMAL

  • Consultanta juridica;
  • Furnizarea de contracte tip in functie de necesitatile clientului;
  • Atestarea datei actelor constitutive si aditionale la actele constitutive in vederea inregistrarii la registrul Comertului;
  • Furnizarea de noutati legislative, in functie de specificul activitatii clientului, la cerere.